O firmie

Jesteśmy

Solidnym neutralnym dostawcą usług logistycznych głęboko zakorzenionym w Centralno Wschodniej Europie.

HISTORIA

 • Pierwsza firma z grupy założona w Bułgarii w 1998 Roku;
 • Początkowe działania spółki koncentrowały się na organizacji transportu lotniczego przesyłek i handlingu ciężarówek;
 • 2003 – Zakupiono centrum handlingu cargo byłych linii lotniczych Balkan;
 • 2004 – Pierwsza prywatna firma która otrzymała licencje na obsługę handlingową w Bułgarii;
 • 2006 – Pierwsza firma  atestowana jako zarejestrowany agent;
 • 2007 – Zmiana nazwy na Aviation Services, zaprzestanie działalności spedycyjnej i skoncentrowanie się wyłącznie na usługach lotniczych i magazynowych;
 • 2010 – Uzyskanie Certyfikatu Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego w zakresie uproszczonych odpraw celnych,  ochrony i bezpieczeństwa;
 • 2010 –  Założenie Aviation Services DOOEL w Skopje, Macedonia;
 • 2011 –  Licencja na handling rampowy dla JET 1 (firmy córki Aviation Services Bulgaria);
 • 2012 –  Uzyskanie ISO 9001 - Jakość, ISO 14001- wpływ na Środowisko i  ISO 27001 certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji przez LRQA;
 • 2013 –  Wykupienie firmy wykonane poprzez Aviation Services Holding;
 • 2013 –  Zarejestrowanie oddziałów firmy Aviation Services w Bukareszcie i Warszawie;
 • 2013 –  ISO 28000:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem dla Łańcucha Dostaw poświadczonym przez LRQA;
 • 2013 –  Pierwszy w Bułgarii dostawca ISAGO;
 • 2014 –  OHSAS certification by LRQA;
 • 2016 –  Zarejestrowanie joint venture w Wiedniu, Austria;
 • 2017 – zarejestrowanie oddziału firmy Aviation Services w Sarajewie;

LOKALIZACJE I USŁUGI

Partners map

WŁASNE BIURA

 • Bośnia (SJJ)
 • Bułgaria (SOF)
 • Macedonia (SKP)
 • Polska (WAW)
 • Rumunia (OTP)

PARTNERZY

 • Austria (VIE)
 • Albania (TIA)
 • Chorwacja (ZAG)
 • Czechy (PRG)
 • Grecja (ATH)
 • Węgry (BUD)